Over de Pion

De Pion bestaat uit pioniers die constant zoeken naar wegen om verbinding te creëren in de wijk. Tegelijk zijn we er om maatschappelijke noden te signaleren en waar mogelijk daarin ondersteuning te bieden. Dat doen we door activiteiten te organiseren en diensten beschikbaar te stellen in het kerkgebouw Waalsmondelaan 16.

Pionier

Een constant zoeken van wegen in een onbekende context om doelen te bereiken

verbinden

Mensen samenbrengen is ons bestaansrecht. Het leggen van (nieuwe) contacten geeft energie. Goede energie die tot mooie dingen leidt.

luisteren

Om te kunnen verbinden is luisteren naar een ander een onmisbare factor. Geen eenrichtingsverkeer maar tweerichtingsverkeer. Een mooie wisselwerking van meningen, ideeën en visies maakt dat we iets creëren waar samen behoefte aan is.

plezier

Plezier brengt positiviteit met zich mee en dat is aanstekelijk. De Pion is een plek waar jij je thuis voelt. Waar je graag komt. Waar je het gezellig hebt en mooie herinneringen maakt.

  • sinds 2020de Pion

    Vanuit een terugloop in leden is een nieuw concept geboren; de Pion. Een buurthuis van de wijk. Het gebouw is en blijft een plek waar mensen samenkomen. De boodschap van geloof, hoop en liefde van Jezus Christus en de boodschap van Zijn verlossingswerk mag door werk op sociaal-maatschappelijk terrein blijven doorklinken in deze wijk.

  • 1967 - 2020CGK

    In 1967 is de gemeente gesticht. De gemeente is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Papendrecht. In het gebouw van de CGK werden tot juli 2020 haar kerkdiensten gehouden.